ویژه مدارس و دانش آموزان مناطق سیل زده استانهای لرستان، خوزستان و گلستان