کارگاه روان درمانی به روش حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد

EMDR - کارگاه روان درمانی به روش حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد

. به مدت سه جلسه در موسسه بین المللی دیدبان عدالت برگزار شد(Eye movement desensitization and reprocessing)

این کارگاه توسط سرکارخانم عسل جعفری جوزانی دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران برای ۹ نفر از متخصصان حوزه سلامت روان، در سه جلسه برگزار شد. در این جلسات، بعد از بیان مبانی نظری این روش، مباحث زیر طرح و تدریس شد :
•    اثر بخشی آن بر روی اختلالات مختلف از جمله PTSD 
•    سوگ های حل نشده
•     مشکلات ناشی از تجربه‌های آسیب‌زا و خاطرات ناخوشایند
•     اضطراب 
•    تجاوز
•    حوادث معذب‌کننده دیگر مشکلات هیجانی 
بعد از آموزش روش اجرای درمان در اتاق روان درمانی، این روش به صورت رول پلی در کارگاه اجرا گردید.