نظریه عدالت از منظر امام خمینی، امام موسی صدر و ابونصر فارابی

نویسنده/مترجم: محمدحسین جمشیدیناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: 700سال انتشار: 1381

عدالت محور زندگانی انسان است. جامعه نیز جز با قیام به قسط و گسترش آن قوام نمی یابد. 
برای رسیدن به  سعادت حقیقی انسان بر اساس فطرت، عقل و آزادی، 
عدالت را به مثابه خط مستقیم و سیر اعتدالی ترسیم کرده که تنها راه رسیدن انسان و جامعه به سعادت است.
 در نوشتار حاضر دیدگاه عدالت بر اساس آرای اندیشمندان بزرگی چون
 ابونصر فارابی، امام خمینی (ره) و شهید صدر -با تکیه بر اسلام- مورد بررسی قرار گرفته است.