عدل الهی

نویسنده/مترجم: شهید مطهریناشر: صدرا
تعداد صفحات: 320سال انتشار: 1394

آثار متنوع و متعددی که از استاد شهید مرتضی مطهری (ره) منتشر شده، غالبا سخنرانی هایی است که ایشان به مناسبت های مختلف ایراد کرده بودند و به نسبت تعداد کمتری اثر دست نویس می توان از ایشان یافت . از معدود آثار ارزشمندی که ثمره قلم حکیمانه ایشان می باشد، کتاب عدل الهی است که در سال 1352 اقدام به نگارش آن نموده اند .

در بخش اول کتاب که عنوانش عدل بشری و عدل الهی است از رابطه میان مالکیت خداوند و رابطه آن با عدل، تعاریف چهارگانه عدل، ایرادها و اشکالات وارد به مساله عدل سخن می گویند .

در بخش دوم برای مشکلی که به نظر متکلمین اسلامی در باب تعریف عدل دیده می شود، راه حل ارایه می کنند .

بخش سوم در واقع تحلیل و بررسی مساله تبعیض ها در نظام طبیعت و رابطه آن با موضوع عدل خداوند است که در آن پس از طرح اشکال مصادیق مختلف آن را مورد نقد و مطالعه قرار می دهند .

پس از آنکه در بخش چهارم به طرح اشکال مساله شرور در هستی و تبیین آن پرداخته می شود، استاد در بخش پنجم فواید شرور را برمی شمرند که شر دانستن شر به جهت نگاه جزء نگر ماست والا با نگاه به کل عالم هستی و حیات ازل تا ابد نمی توان واقعا شرور را شر دانست .

بخش ششم نگاهی است به اشکالی که راجع به موضوع مرگ و میرها و دیدگاه های مختلفی که در این رابطه وجود دارد .

در بخش هفتم پس از طرح شبهات عدل خداوند در دنیا، به اولین شبهه از شبهات وارد به موضوع عدل خداوند در آخرت یعنی مجازات های اخروی می پردازند و پس از طرح مسئله جزا و تبیین تفاوت های دنیا و آخرت و کیفرها آنها را به سه دسته تقسیم و با هم مقایسه می کنند .

بخش هشتم طرح دومین شبهه اخروی و موضوع شفاعت است که پس از بیان هفت اشکالی که بر آن وارد شده با تقسیم بندی مساله شفاعت به پاسخ اشکالات می پردازند .