مورد۹۵-قربانی ماه صفر

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند می نماید.

#مورد_۹۵                                                                                                                                                                                                                                          #خیریه_خوبی_بی_بهانه 
#قربانی_ماهانه
#قربانی_صفر

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد. شما عزیزان نیز می توانید جهت مشارکت در این امر خداپسندانه مبالغ خود را به شماره کارت موسسه نزد بانک پاسارگاد واریز نمایید.
 ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۲۳۷۳۲
اینستگرام:
#kindness_without_expectation
#عدالت_برای_همه
#خوبی_بی_بهانه
#موسسه_بین-المللی_دیدبان-عدالت
www.jwa.ir