قربانی ماه محرم انجام شد

با یاری خداوند و کمک خیرین محترم 3 راس گوسفند قربانی و گوشت ان بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.

#مورد_92
#خیریه_خوبی_بی_بهانه
#گزارش_نهایی_قربانی_محرم

با یاری خداوند و محبتهای همیشگی شما خیرین محترم قربانی این ماه با جمع آوری مبلغ   8.680.000 تومان و خریداری  3 راس گوسفند روز سه شنبه مصادف با اول ماه محرم قربانی انجام شد و با حضور داوطلبین عزیز و رعایت پروتکل های بهداشتی 45 بسته آماده و بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.

 شما عزیزان می توانید جهت مشارکت در این امر خدا پسندانه مبالغ خود را به شماره کارت موسسه مخصوص قربانی نزد بانک پاسارگاد واریز نمایید.

5022297000123732

اینستگرام:
#kindness_without_expectation
#عدالت_برای_همه
#خوبی_بی_بهانه
#موسسه_بین_المللی_دیدبان_عدالت