قربانی ماه ذی الحجه

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد

#مورد_۹۰
#قربانی_ماه_ذی_الحجه
#خوبی_بی_بهانه
 برای نشاندن لبخند بر لبان هم وطنانمان شما هم میتوانید سهم بزرگی با واریز اندکی مهربانی داشته باشید ...

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد. شما عزیزان نیز می توانید جهت مشارکت در این امر خداپسندانه مبالغ خود را به شماره کارت موسسه نزد بانک پاسارگاد واریز نمایید.
 ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۲۳۷۳۲
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#kindness_without_expectation
#موسسه_بین_المللی_دیدبان_عدالت
#عدالت_برای_همه
آدرس سایت : www.jwa.ir