ادیان در خدمت انسان

نویسنده/مترجم: امام موسی صدرناشر: انتشارات فرهنگی پژوهشی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 408سال انتشار: 1394

ادیان در خدمت انسان دومین جلد از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر ۲۹ مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است. نام کتاب از موضوع سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشین بیروت اقتباس شده است.

در این کتاب از آزادی مطبوعات، نقش و جایگاه دین در دنیای امروز، تمدن درخشان اسلامی و همچنین عدالت در اسلام صحبت شده که دیدگاه های متنوعی از امام موسی صدر به خصوص درباره مسائل روز را مطرح می کند.

عناوین گفتارها و مقالاتی که در این کتاب آمده به این شرح است: ادیان در خدمت انسان؛ در پاسداشت آزادی؛ دین در جهان امروز؛ دین و مشارکت اجتماعی؛ جلوه‌هایی از تمدن ما؛ شیوه‌های تربیتی و مبادی دین؛ جایگاه دین در جنبش‌های رهایی بخش؛ مبارز کیست؟؛ پیام انبیا، سرچشمه قیام؛ ایمان به رسالات خداوندی؛ پیامبری و پیامبران؛ اسلام و مخاطب معاصر؛ اسلام، ارزش‌ها و مفاهیم انسانی؛ اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی؛ ابعاد اجتماعی اسلام؛ اسلام و خانواده در جامعه پیشرفته؛ صلح، پیوند پاینده اسلام و مسحیت؛ فرق اسلامی؛ شیعه و دیگر فرق اسلامی؛ شیعه و تشیع؛ محمد، پیامبر بت شکن؛ موعود و میعاد؛ عبادت و عبودیت؛ اخلاق پیروزی؛ شأن امت و سرنوشت آن؛ زکات فطر؛ پس از عید؛ روزه تمرین جهاد و موجبات پیروزی.