عدالت ترمیمی

نویسنده/مترجم: حسین غلامی ناشر: مجد
تعداد صفحات: 144سال انتشار: 1390

نویسنده در این کتاب می‌کوشد توصیفی اجمالی یا نگرشی کلی از ‘عدالت ترمیمی’ به دست دهد. 
 عدالت ترمیمی در جست و جوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نماید. نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیتها و تنگناهای عمده ای رو به روست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است. در قلمرو ملی و بین المللی؛ این نظام با انتقادها و ایرادهای اساسی مواجه است. افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید مانند خرید و فروش انسان و تجارت غیر قانونی مواد مخدر و تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز انتظارهای فزاینده ای برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه به وجود آورده است. بر این اساس عدالت کیفری سنتی که درک و فهم، شناخت و تایید و اجرای بی رقیب و مطلق آن توسط دولت صورت میپذیرد با چالشهای عمده ای رو به روست.