مورد 82- قربانی ماه رجب

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد.

مورد 82

قربانی ماه رجب

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد. شما عزیزان نیز می توانید جهت مشارکت در این امر خداپسندانه مبالغ خود را به شماره کارت زیر نزد موسسه نزد بانک پاسارگاد واریز نمایید.

 ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۲۳۷۳۲

این شماره کارت مخصوص قربانی میباشد.

عدالت برای همه
اینستگرام:kindness_without_expection
تلفن موسسه: 02188998521
 واتس اپ: 09304940776
موسسه بین المللی دیدبان عدالت