قربانی ماه رمضان

در راستای احیای سنت حسنه قربانی،
هر ماه به یاری خداوند اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند و توزیع آن در میان خانواده های نیازمند خواهیم کرد.
شما عزیزان می‌توانید مبالغ مورد نظر خود را به شماره کارت موسسه واریز نمایید.
5022297000017397